Güvenilirlik

Tüm kişi ve kurumlara güvenilir hizmet sağlamak temel ilkemizdir. Bizim için güvenilirlik müşterilerimize karşı sorumluluklarımızın farkındalığına dayanmaktadır.

Dijital Dönüşüm

İş önceliklerinin odakta olduğu dijital dönüşümün, ancak bilişim teknolojilerinin optimum kullanımıyla gerçekleşebileceğini öngörüyor. Teknolojik birikimimizi bu bakış açısıyla müşterilerimize sunuyoruz.

Sürdürülebilirlik

Çalışmalarımızla sürdürülebilir etkiler yaratmak için desteklediğimiz projelerin uzun soluklu olmalarına toplumsal anlamda fayda üretmelerine ve kalıcı yarar sağlamalarına dikkat ediyoruz.

İnovasyon

Değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak yenilikçi fikir ve projelerin gelişimini destekleyerek fark yaratan ürün ve süreçleri geliştiriyoruz.

HİZMETLERİMİZ

Otomasyon Sistemleri

Otomasyon

Otomasyon, bir sürecin veya sistemin insan müdahalesi olmadan kendi kendine işlemesi veya kontrol edilmesidir. Bu, fiziksel bir sistemdeki hareketleri veya bir bilgi işlem sistemindeki verileri içerebilir. Otomasyonun temel amacı, işleri daha hızlı, daha verimli ve daha düşük maliyetli hale getirmektir. Bunun yanı sıra, insan hatası riskini azaltmak ve iş süreçlerini daha tutarlı hale getirmek de hedeflenir. Örneğin, bir fabrikada üretim hattındaki işlemlerin otomatikleştirilmesi, işçilerin zamanlarını daha verimli bir şekilde kullanmalarına ve üretkenliklerinin artmasına olanak tanır. Benzer şekilde, bir banka hesap işlemlerinin otomatikleştirilmesi, hatalı işlemleri önlemeye ve müşteri hizmetlerinin daha hızlı ve daha verimli hale gelmesine yardımcı olabilir. Otomasyon, günümüzün teknoloji çağında büyük bir öneme sahip ve birçok sektörde kullanılmaktadır.


Eselfware Scada

Yazılım

Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlediği son zamanlarda sistemlerin daha verimli çalışması ve hataların çok aza indirilmeleri için bilgisayarların endüstriyel kontrol alanlarında daha çok yer bulduğunu gözlemleyebilirsiniz. Otomatik kumanda alanında kullanılan birçok otomasyon sistemlerini, kontrol cihazlarını, PLC Sistemlerini, belki de DCS Sistemlerini tanıyorsunuzdur. Bu cihazları ve kontrol ünitelerini bir yazılımla kontrol ederek, bu cihazlardan gelen verileri işleyip bir çok aygıtı ve ya cihazı kontrol ve kumanda etmek istediğinizde de veri toplama ve değerlendirme işlemini yapacak bir sistem ve bu sistemde kullanılacak yazılım hakkında bilgiler edinecek ve kendinizde bir scada sistemi kurabileceksiniz. Eselfware Scada sayesinde, bir tesise, işletmeye veya bir eve ait tüm ekipmanların kontrolünden üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözetlemesi sağlanabilir. Günümüz dünyasının makinelerinin ve cihazlarının uzaktan kontrolü ve izlenmesi Endüstri 4.0 çözümlerinin dijital dönüşüm felsefesinin ana temelini oluşturur.

Son Çalışmalarımız